Kancelaria Notarialna Tychy
Kamil Kozina
 

ul. Budowlanych 59/116-118
43-100 Tychy
tel : 32 327 22 00

Zakres czynności notarialnych dokonywanych przez naszą kancelarię.

Oferuję profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego. Oprócz dokonywania czynności notarialnych, udzielam informacji odnośnie dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia postępowania notarialnego oraz (w ramach usługi) oferuję bezpłatne porady dotyczące najlepszych rozwiązań dopasowanych do indywidualnej sytuacji Klienta. Zapraszam do Kancelarii Notarialnej w Tychach w budynku Urzędu Miasta.

01.

Obsługa sprzedaży


Umowy sprzedaży, zamiany, zniesienia współwłasności, ustanowienia odrębnej własności lokalu.

02.

Testament i darowizna


Darowizny, testamenty (zwykłe, z poleceniem lub zapisem windykacyjnym), wydziedziczenie, zrzeczenie się dziedziczenia


03.

Prawo rodzinne i alimenty


Umowy majątkowe małżeńskie, podział majątku wspólnego, ugody alimentacyjne, alimenty.

Opłaty

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności.
Maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Ponadto od czynności dokonanych w formie aktu notarialnego notariusz jako płatnik pobiera należne podatki i opłaty:

- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- opłata sądowa.


Porady udzielane w związku z dokonywanymi w kancelarii czynnościami są bezpłatne.

Numer rachunku bankowego kancelarii :
08 1020 2313 0000 3102 0611 9913

Jak do nas dojechać ?

Adres:

ul. Budowlanych 59/116-118
43-100 Tychy
Budynek Urzędu Miasta 

Telefon:

32 327 22 00

Godziny otwarcia kancelarii 


poniedziałek  09:00–17:00
wtorek 09:00–17:00
środa 09:00–17:00
czwartek 09:00–17:00
piątek 09:00–15:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte

Czynności notarialne

Moja misja polega przede wszystkim na objaśnieniu Państwu w prosty i zrozumiały sposób wszelkich zawiłości prawnych i podatkowych oraz pomoc w znalezieniu najlepszego i najprostszego rozwiązania Państwa problemów. Współpracuję zarówno z klientami indywidualnymi, jak i z firmami oraz przedsiębiorstwami. Zapewniam, że przestrzegam wszelkich zasad etyki zawodowej, a obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej trwa także po odwołaniu notariusza i zakończeniu czynności notarialnych. Zapraszam do zapoznania się z czynnościami notarialnymi.

1. Transakcje dotyczące nieruchomości

Każdy z nas na pewnym etapie swojego życia staje przed koniecznością kupna lub sprzedaży nieruchomości.
Bardzo ważne w tym momencie staje się, aby transakcja została przeprowadzona fachowo i sprawnie.
Doświadczenie notariusza gwarantuje bezpieczeństwo oraz wszelką niezbędną pomoc w zakresie przeprowadzanej transakcji. W ramach praktyki kancelarii podejmuję się przeprowadzania zarówno czynności typowych, jak też o znacznym stopniu skomplikowania.Zakres czynności dokonywanych najczęściej przez kancelarię:

- umowa sprzedaży (lokal stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nieruchomości, użytkowanie wieczyste, garaż)
-umowa zamiany (nieruchomości, lokali, spółdzielczych własnościowych praw do lokali)
-umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
-zniesienie współwłasności nieruchomości
-łączenie i podział nieruchomości
-ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości takich jak: hipoteka, służebności osobiste, służebności gruntowe, służebności przesyłu, użytkowanie
-podział nieruchomości do korzystania przez współwłaścicieli

2. Testament i darowizna

Zabezpieczenie losu swojego majątku oraz przyszłości swoich najbliższych zarówno za życia, jak i po śmierci jest jednym z większych wyzwań stojących przed każdym z nas. Przy podjęciu tak istotnych decyzji pomogę dokonać wyboru dogodnej dla Państwa formy rozporządzenia swoim majątkiem, mając na uwadze w szczególności aspekty prawno-podatkowe.Zakres czynności dokonywanych najczęściej przez kancelarię:

-darowizny (lokale mieszkalne, nieruchomości, mieszkania spółdzielcze, garaże, rzeczy ruchome)
-testament zwykły
-testament z zapisem windykacyjnym
-testament zawierający zapis zwykły lub polecenie
-wydziedziczenie
-umowa dotycząca zrzeczenia się dziedziczenia

3. Sprawa spadkowa u notariusza

Obecnie alternatywą dla długotrwałego i zawiłego postępowania sądowego jest załatwienie sprawy spadkowej w kancelarii notarialnej. W większości przypadków możliwe jest przeprowadzenie sprawy spadkowej podczas jednej wizyty u notariusza, a następnie dokonanie podziału masy spadkowej pomiędzy spadkobiercami. Mając jednak na uwadze, iż każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią w celu ustalenia szczegółów przeprowadzenia sprawy spadkowej.Zakres czynności dokonywanych najczęściej przez kancelarię:

-sprawa spadkowa (protokół dziedziczenia i akt poświadczenia dziedziczenia)
-dział spadku (nieruchomości, lokale, rzeczy ruchome)
-przyjęcie i odrzucenie spadku
-otwarcie i ogłoszenie testamentu
-inne czynności (min. przyjęcie testamentu na przechowanie w kancelarii, zaświadczenie dla wykonawcy testamentu)

4. Prawo rodzinne i alimenty

Prawo rodzinne to gałąź prawa regulująca stosunki osobiste i majątkowe pomiędzy osobami bliskimi. Kancelaria mając na względzie znalezienie najlepszego rozwiązania dla swoich klientów dokonuje następujących czynności:

-umowy majątkowe małżeńskie, takie jak: rozdzielność, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie i ograniczenie wspólności majątkowej
-podział majątku wspólnego zarówno podczas trwania, jak i po ustaniu związku małżeńskiego
-ugoda alimentacyjna

5. Przedsiębiorstwa i spółki

Z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółki prawa handlowego wiąże się konieczność wizyty u notariusza. W każdym czasie, na żądanie stron każda czynność prawna, o ile nie jest sprzeczna z prawem – może zostać udokumentowana w formie aktu notarialnego, która to forma – jako najwyższa forma czynności prawnej – niejako zawiera w sobie wszystkie wymogi innych form czynności prawnych (pisemnej, pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, poświadczenia daty pewnej, itd.). Z powyższych względów wskazane jest aby nad przeprowadzeniem czynności czuwała osoba znająca zawiłości problemów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.Zakres czynności dokonywanych najczęściej przez kancelarię:

-umowy spółek: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna
-przekształcenia, łączenia i podziały spółek prawa handlowego
-zmiana umowy spółki i rozwiązanie spółki
-protokoły: posiedzeń wspólników spółek osobowych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań zarządu, posiedzeń rady nadzorczej
-zbycie i zastawienie udziałów
-wzory podpisów
-wniesienie nieruchomości do spółki – aport

6. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w zakresie czynności prawem przewidzianych, a w szczególności dokonuje następujących czynności:

-protokoły zebrań właścicieli
-ustanowienie odrębnej własności lokalu
-zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej
-ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego

7.Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo polega na tym, że mocodawca może upoważnić pełnomocnika do dokonania w swoim imieniu większości czynności faktycznych i prawnych. Kancelaria realizuje pełnomocnictwa sporządzane zarówno w formie aktu notarialnego, jak i z podpisami notarialnie poświadczonymi.Przykładowe pełnomocnictwa realizowane w kancelarii:

-pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości
-pełnomocnictwo do załatwiania spraw w sądach, bankach, urzędach, spółdzielniach mieszkaniowych, na poczcie
-pełnomocnictwo do odbioru świadczeń emerytalnych i rentowych, do załatwiania wszelkich spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
-pełnomocnictwo do sprzedaży rzeczy ruchomych (np. samochodu)

8.Poświadczenie podpisów i dokumentów

W zakresie swoich ustawowych uprawnień poświadczam notarialnie:

-własnoręczność podpisu
-zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
-datę okazania dokumentu
-pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Adres :

ul. Budowlanych 59/116-118
43-100 Tychy

Kontakt :

Email: kancelariabn@wp.pl     
Telefon : 32 327 22 00
NIP : 6272573492